2. Voice Meeting: Narrative, Norwegian and English version

Eugenie- en lydnovelle

( Tekst Siri Gjære, basert på minnefortelling Tone Åse)

 

Eg kjører

Eg holder i rattet, sitter i setet

Kjenner gassen, clutchen

Eg ser veien i striper, svart, gult, hvitt

Billysene så langt de rekker

Ungene som sover i baksetet

Hvite Busker, strå og trær dukker opp i lyktelysene

Eg kjenner skyggen over pannen

Tryggheten i setet, bilbeltet, glasset, vindudviskerne

Farten, natta

Melodien, mormor……

 

Mormor står på trappen og e varm

Hun har akkurat satt tulipanløk og plukker vekk

Tørre blader fra planten som hon har hengende på verandaen

Ennå e vi bare i uke 39 (40, 41 ?)

Hun snur seg og bøyer seg ned, samler støvlene og

Treskoene og børster vekk rusket foran døren

Ska du ha vafla ? Det va møkje igjen i dag !

Mormor jobber på kafeen

 

 

Konvolutter med brev, med sedler – 10-krone-sedler, 20-kroner, 50, 100

Kosa deg for dessa !             Eg har fått brev !

Med sedler!        Og utropstegn!

Jaja….                      Så lenge du trives !

 

Huset til Mormor e gigantisk

Syriner og rosebed

Klesskap og kleskott i andre etasje

Bryllup i hagen, under syrinene, tyllgardiner

Egugenie-det va det hon het sjeni- Mormor-mommor-

Ska eg dikta deg inn i et evntyr ?

 

Bilen har en mørk flekk på panseret

Etter kattene, de ligger der når bilen kommer hjem

De har det godt på panseret- de får bara ligga der…

Panseret kjølner og de hopper ned,

Tusler over grusen , strekker bakbeina,

Lurver seg bort til bedet til mormors rause restefat, med grøtrester og tørre horn med skinke og ost

Mormor som tar telefonen

I gangen , I lyset av ettermiddagssolen

Og morfar som prøver å gjette kem det e

Hun snakker med

 

Nei, e det deg du!

Ja, du måkje snakka, farr !

Ja kan skjønna det!

Ja, han e kjekke han!         Jaada!

Men broren da?        Ja, e ’kje det  løye !

Ja, me e så forskjellige vettu !

Nei, det går bara bra me oss!

Ja, me blir gamle me og vettu !         Nei, det’ ingen så leve evig, vettu !

 

Vaffelhjertene som mormor har med fra kafeen e digre

Med mye smør og to skiver ost  på hvert hjerte

Det e som oftest mest igjen av de med hvitost

Vi blir stappmette, og vet ikkje om vi noen gang

Kommer til å orke en eneste vaffel til i livet

 

Aldri, aldri, aldri

Aldri i livet, som holder oss sammen

Som skiller oss ad

Og døden, døden , døden

Og  hjertene, de bankende, blødende, glødende

Som

Holder oss i gang

Holder oss oppe

Holder oss  fast

 

 

Smør og ost  – Dingle med beina

Begge albuene på bordet – Mormor som driver på

Legger armene i kors og lener seg mot kjøkkenbenken

Og sier jaja-

Noen kjører inn på gårdsplassen

og morfar setter seg opp i stolen…


Eugenie- short story of sound, English translation

Text: Siri Gjære, based on Tone Åse’s memories.

 

I am driving

Holding the steering wheel, sitting in the seat

I can feel the gas pedal, the clutch

I see the road in stripes; black, yellow, white

The headlights, as far as they light up the road

The kids, asleep in the back seat

White shrubs, grasses and trees appear in the lights

I feel the shadow on my forehead

The security in the seat, the seatbelt, the glass, the wipers

The speed, the night

The melody, grandma …-the grandma-melody…

 

Grandma’s on the doorstep, she looks warm

She has just been planting tulip bulbs, and she’s removing some

dry leaves from the flower hanging on the porch

We’re still only in week number 39 (40, 41?)

She turns around and bends down, collect the boots and

clogs and brushes away the debris in front of the door

“Want some waffles? Lots of leftovers today!

Grandma works at the cafe

 

 

Envelopes with letters, with notes – 10-crown-notes*, 20-crown, 50, 100 …

“Use these to have some fun! “

I have received a letter!

With notes!

And exclamation points!

“Jaja !”  (Oh well !!) …

“Så lenge du trives !” (“As long as you feel good!” )

 

My grandmothers house is giantic

Lilacs and rosebeds

Wardrobe and closet on the second floor

Wedding in the garden under the lilacs, tulle curtains

Eugenie -that was her name… Sjeni, (nickname)

Mormor (Grandma) …Mommor (Granny)

 

“Would you like me to make you a part of a fairytale?” (or “write you into a fairytale”?)

 

The car has a dark spot on the hood

From the cats, they lie there when the car comes home

It’s warm and comfortable on the hood,

-“ It’s ok, just let them stay there”…

The hood cools, and they jump down,

chugging across the gravel, stretching their back legs,

moving over to Grandma’s generous food dish, with remaining pudding and dry croissants with ham and cheese, pancakes and meatballs…

And granny, who answers the phone

In the hallway, in the light of the afternoon sun

And my grandfather, trying to guess who she is talking with…

 

(Telephone call- typical dialect expressions: )

 

– “Well if it isn’t you!”

–  “No kidding!”

-“Yeah be sure!”

-“Yes, he’s very nice he is! “

-“ Oh yeah!”

– “And how’s the brother doing?”

–  “Yeah isn’t it just!”

– “Yeah, we people are different, you know…”

– “No, everything’s fine here with us!”

– “Oh well …  “

-“As long as you feel good!”

-“Yeah, we’re getting old too, you know!”

– “You know, nobody lives forever!”

 

The waffle hearts that Grandma brings home from the cafe are huge, with a lot of butter and two slices of cheese on each heart

Usually there is most left of the ones with white cheese

We are really, really full, and don’t know if we ever

will bear to eat  one more single waffle in our lives

 

Never, never, never

Never in this life, this life that keeps us together

As do us part

And death, death, death

And the heart, the throbbing, bleeding, burning

Which

Keeps us going

Holds us

Keeps us connected

 

Butter and cheese – dingle with legs

Both elbows on the table -grandmother who keeps it going

Arms folded, leaning against the kitchen counter

saying “oh well” (Jaja)

Someone is driving into the courtyard

and grandfather sits up in his chair …

 

Oh well.

 

 

*10-crown and 20 crown notes disappeared as I grew up….

 
 
Next page ➡

Scroll to top